П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 30.07.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

 Прокурор:   

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

 Административно дело № 278 по описа за 2020 година

 На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 Оспорващият, Й.М.А.,*** - редовно призован, не се явява, за него се явява адв. М. М., редовно упълномощен.

 Ответникът, Началник РУ гр. Нови пазар към ОД на МВР – Шумен - редовно призован, за него се явява юрисконсулт И. С., редовно упълномощена.

 Адв. М.Да се даде ход на делото.

 Юриск. С.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва постъпилата жалба:

Производството по настоящото дело е образувано по реда на чл.145 от АПК, във връзка с чл.172 ал.5 от ЗДвП, въз основа на жалба от Й.М.А. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0307-000131 от 11.06.2020г., издадена от Началник РУ Нови Пазар към ОД на МВР– Шумен, с която на лицето е наложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а, б.„б“ от Закона за движение по пътищата – прекратяване на регистрацията на ППС с рег.№ ******, считано от 11.06.2020г. за срок от шест месеца.

 Адв. М.Поддържам жалбата.

 Юриск. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

 Тежестта на доказване е разпределена в определение на съда от 09.07.2020г., а именно:

 УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваната заповед за налагане на ПАМ.

 УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.   

  Адв. М.Нямам възражения по проекто доклада. Моля да се приемат всички писмени доказателства.

 Юриск. С.: Нямам възражения по проекто доклада. Моля да се приемат всички писмени доказателства. Представям в днешно съдебно заседание заверено копие от разпечатка от техническото средство – дрегер „Drug Test 5000“, който включва проби от 79 до 81, като процесната проба е  № 80,  с която са установени положителни данни за наркотично вещество канабис и амфетамин, както и представям Заповед № 307з-255/17.07.2020г. на Началника на РУ - Нови пазар, с която е извършена поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на оспорената заповед, като поправката касае една от установените субстанции – в заповедта неправилно е написано „метамфетамин“. Представям тези доказателства с копие за оспорващия. Водя и допуснатите двама свидетели.

Адв. М.Да се приемат.

  Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представените писмени такива към придружително писмо на административния орган от 02.07.2020г., под опис от т. 1 до т. 12 вкл., както и представените в днешно съдебно заседание, от процесуалния представител на ответника - разпечатка от дрегер „Drug Test 5000“, по отношение на тест № 80, касателно процесната проба и Заповед № 307з-255/17.07.2020г. за поправка на очевидна фактическа грешка в процесната заповед.

 Съдът пристъпва към разпит на водените свидетели от ответника, допуснати с определение в закрито съдебно заседание от 09.07.2020г.

 Съдът снема самоличността на свидетелите, както следва:

 П.П.С.- 47г. бълг.гр., неосъждан, женен, средно образование, работи в РУ гр. Нови пазар към ОД на МВР – Шумен като мл. автоконтрольор, без родство с оспорващия.

 В.В.В.36г., бълг.гр., неосъждан, женен, средно образование, работи в РУ гр. Нови пазар към ОД на МВР – Шумен като мл. разузнавач издирване, без родство с оспорващия.

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите обещават да говорят истината.

 Съдът отстранява от залата втория свидетел и пристъпва към разпит на свидетеля П. П. С.

 Св. С.: Мога да кажа, че във въпросния ден дежурния ни изпрати да окажем съдействие на колеги, които са спрели за проверка лек автомобил и водача да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества или техните аналози. Водачът беше изпробван с техническото средство, което отчете наличието на канабис и амфетамин. На водача беше издаден талон за изследването, беше издаден талон за медицинско изследване, където пред служител на ЦСМП – гр. Нови пазар водачът отказа да даде кръв за изследване. Датата беше 11.06.2020г., около 13ч. някъде, като водачът е бил спрян за проверка на ул. Марица. Управлявал е автомобил „Мазда“, негова собственост. Колегите, които са го спрели, са В. В. и М. Т. Ние бяхме в екип с колегата Т. М. Той беше водача, установихме го по документи, познавам го като име. Не е твърдял пред мен, че не е управлявал автомобила, той си каза, че е управлявал. Видимо беше в превъзбудено състояние, бяха му зачервени очите, обикаляше около колата, видимо си личеше, че беше употребил. За пробата с драг тест колегата Т. М. му даде касетата, отвори я и му обясни какво трябва да направи с касетата. Аз заредих техническото средство и аз поставих касетата в техническото средство и извърших пробата. Пробата се взема като се отваря една касета, която си е запечатана, дава се на водача и той трябва да я намокри със слюнка, оцветява се в долния край в синьо и се слага в техническото средство за измерване, затваря се и то само си го измерва. Техническото средство изписва на дисплея, като завърши пробата, какво наличие има - кое е положително и кое е отрицателно. Показахме на водача резултата от теста, даже има и снимка. Той не отрече, потвърди, че е употребил. В талона за изследване пише, сам си го пише, че приема показанията на уреда. Ние го придружихме до ЦСМП. Там той отказа, каза:  „Не ща да давам кръв.“, за което доктора написа в колко часа сме го завели и най-отдолу пише, че лицето е отказало да даде кръв за изследване. Да, бяха отнети табелите на автомобила, беше му съставен акт и за това, че не носеше СУМП в него. Беше съставен и акт за това, че управлява след употреба на наркотични вещества.

 Адв. М.Нямам въпроси, да се освободи свидетеля.

 Юриск. С.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Съдът освобождава свидетеля от залата и пристъпва към разпит на  свидетеля В. В.В.

 Св. В.: Работя като мл. разузнавач издирване в РУ гр. Нови пазар към ОД на МВР – Шумен от 02.01.2020г. Проверката, която беше извършена, мисля че беше на 10.06.2020г., около един часа. По принцип имахме информация, че лицето Й.А. употребява наркотични вещества и управлява личния си автомобил, и около един часа, излизайки от сградата на РУ видях, че колега тръгна със служебната кола след частен автомобил и този автомобил беше спрян до ул. Марица, близо до цветарския магазин в гр. Нови пазар и аз отидох на място. Беше попитан Й.А. дали употребява наркотични вещества и управлява автомобил и той не отрече. Тогава колегата, с който бяхме, се свърза с дежурния в РУ и дежурния изпрати патрула, колеги, които извършиха проверка за наличие на наркотици. Апаратът отчете наличие на амфетамин и  канабис. Лицето беше задържано, като при личния му обиск беше намерено в него бяло прахообразно вещество, за което лицето каза, че е амфетамин. След това беше направено претърсване на два адреса, които той обитава и беше намерена суха тревиста маса за която Й. ни уведоми, че е марихуана. Искам да подчертая, че лицето съдействаше за всичко. Първоначално от колегите от патрула му беше разяснено, че след като е отчел апарата наличие на наркотици трябва да даде и кръвна проба, но той отказа кръвна проба с мотива, че се притеснява от вземането на кръв и колегите го отведоха в ЦСМП гр.Нови пазар, където той е отказал пред доктор да даде кръвна проба. Видях го лично той да управлява автомобила, той беше сам в автомобила. Видях, че управлява млад мъж, имах пряка видимост от управлението, той беше сам в колата. Колегата, който го спря беше инсп. М. Т., той е от група „Криминална полиция“ към РУ – гр.Нови пазар. Водачът не отричаше да е управлявал автомобила. Видимото му състояние беше неадекватно, аз първоначално си помислих, че е уплашен, че е спрян от нас. Беше блед, с разширени зеници, в леко неадекватно състояние, т.е. отпадналост, неадекватно състояние не толкова от уплаха, че ще бъде проверяван, а по скоро под въздействието на наркотични вещества. Колегите, които извършиха тази проверка с техническото средство за наркотичните вещества бяха П. С., Т. М. и П. С. Разбра лицето какви са резултатите от теста, даде му се възможност да погледне апарата и се съгласи с резултата. Уведоми ни, че от време на време употребява наркотични вещества, за да се отпуснел след работа, понеже на единия имот, който обитава, му прави ремонт, че там употребява от време на време, за да се отпусне след тежък работен ден. Беше му дадена възможност да даде кръв за анализ, но той се притесняваше да даде кръв, защото го било страх от инжекции, но все пак беше заведен до ЦСМП и той там е отказал. Там не съм присъствал. Не знам като бройка колко акта са му съставени.

 Юриск. С.: Моля да бъде предявен акта на свидетеля, тъй като той посочи дата 10.06.2020г. Да посочи свидетеля това ли е акта, който е съставен и дали вижда свой подпис на него.

 Съдът предявява на свидетеля приложения акт за установяване на административно нарушение, намиращ се на стр. 9 от делото.

 Св. В.: Да, мой е подписа на свидетел № 1, това е акта, който е съставен, от 11.06.2020г. Аз не съм установявал лицето и друг път да е употребявало такива вещества, но имахме информация, че употребява. Той заяви, че след работа от време на време употребявал наркотични вещества да се отпусне и другото, че имал проблеми с приятелката си, нещо не са се разбирали и това е една от причините да употребява.

 Адв. М.Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Юриск. С.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Съдът освобождава свидетеля от залата.

 Юриск. С.: Доколкото има и друг свидетел, който има много по-преки впечатления на момента на спирането и качеството на водача, това е М.Т., но ако не се оспорва това обстоятелство от насрещната страна, че е спрян, че е управлявал и употребявал наркотични вещества няма да държа на разпита на други свидетели.

 Адв. М.Не оспорваме, че е извършена проверка и че е бил водач на този автомобил.

 Юриск. С.: Отказвам се от това искане. Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

 Адв. М.Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. М.Жалбата е за нарушаване на процесуалните изисквания, целта на закона и материално правните разпоредби, които са императивни в случая, т.е. по смисъла на чл. 146, т. 3,4 и 5 от АПК считаме, че оспорваният административен акт не е съобразен със закона. От събраните по делото доказателства не се установява, съобразно изискванията на закона, извършване на твърдяното нарушение, предвид следното – актосъставителят Т. М., посочен като мл. автоконтрольор, свидетелите В. В. и П. С., последния извършил проверката, не се установяват като действителни, действащи служители към ОД на МВР - Нови пазар. Няма представено по делото доказателство, акт за назначаване на мл. автоконтрольор Т. М. или на договор на сочената като заемана от него длъжност. В приложената заповед от ответната страна № 515/19.08.2018г., в т.1.3. е посочено, че дейност по контрол по Закона за  движение по пътищата се осъществява и от мл. автоконтрольор II – I степен. За М., както и за С. липсва установяване, чрез съответни писмени доказателства, съответни документи и в каква степен се представят те в твърдяна, като заемана длъжност мл. автоконтрольор. Това не е установено по делото със съответните доказателствени средства. Същата заповед, която посочих, в т 4.3. е вписано „Да се използват технически средства и системи за измервания и контрол, одобрени по съответния ред и които притежават удостоверение за одобрен тип средства“. Доказателства в тази насока също не са представени, липсват по делото. Чл. 1, ал. 5 от Наредба № 1 от 2017г. за установяване употреба на алкохол и наркотични вещества изисква също тези тестове, технически средства, да бъдат определени изрично, т.е. да бъдат посочени в съответен акт. Не се установява по делото със съответни доказателства и спазването на чл. 3, ал. 3 от Наредба № 1, изискваща поставяне на определен брой стикери върху издадения талон за медицинско изследване. По отношение целта на принудителната административна мярка - в заповедта, която е оспорена, същата в мотивите не съдържа, не посочва каква е целта за налагане на тази мярка за конкретния случай. Схематично е изписано, че на основание чл. 22 от ЗАНН такава принудителна мярка се налага, но в същото време тази разпоредба визира две хипотези – първата е за предотвратяване и преустановяване на нарушения, а втората е за предотвратяване и отстраняване на вредни последици от нарушения. В случая ние не сме наясно в коя хипотеза попада нашия случай и в този смисъл нашето право на защита се явява изцяло нарушено. Не е ясна целта на мярката, какво цели, към какво е насочена. Отделно днес в съдебно заседание беше представена заповед за поправка на явна фактическа грешка, която изрично съдържа признание, че от своя страна е допуснато неправилно изписване на резултат, който е произвел теста, който се сочи като тест, но в АУАН, както и в заповедта за прилагане на ПАМ изрично е посочено, че представлява техническо средство, а не тест. В Наредба № 1 тези понятия са изрично разграничени. Тестът е едно, техническо средство е съвсем различно нещо. Доколкото имаше обяснения в тази насока се установява, че едновременно е ползван и тест, и техническо средство,  което говори за ползване на система за установяване на употреба на наркотични вещества или техни аналози. В този смисъл относно заповедта за поправка на явна фактическа грешка на оспорената заповед, следва изрично да бъде обърнато внимание, че тази заповед не е влязла в сила, тя към момента подлежи на оспорване, така че съдът няма как да я съобрази в мотивите на своето решение към момента на обявяване на делото за решаване. Трябва да я зачете единствено, като индиция, че е допусната грешка в оспорената заповед. Ето защо смятаме, че в случая, при издаване на оспорваната заповед за прилагане на ПАМ, едновременно са нарушени разпоредбите на чл.146, т. 3,4 и 5 от АПК и във връзка с посочените разпоредби, обосноваващи издаването на тази заповед. Моля да отмените оспорвания административен акт изцяло като незаконосъобразен.

 Юриск. С.: Към преписката още с придружителното писмо са представени заповеди – упълномощителни, от Министъра на вътрешните работи по отношение на компетентност на служители да извършват проверки по ЗДвП, като там те са посочени като длъжности и от Директора на ОДМВР – Шумен, като компетентност за издаване на заповеди за налагане на принудителни административни мерки, където също са посочени като длъжности съответните служители. Едва в хода на устните състезания беше поставен въпроса дали хората, които са изпълнили съответните действия или са издали съответните актове по преписката заемат реално тези длъжности, което може да бъде доказано, понеже е предмет на оспорване, поради което моля да бъде отменено определението за даване ход по същество и приключване на съдебното дирене и да ни бъде дадена възможност за всеки един служител да представим заповеди за назначаване, актове за встъпване в длъжност, както и удостоверителни документи, които да указват, към датите, когато са действали по преписката, какви точно длъжности са заемали. Беше поставен въпроса и за това какво е средството, с което е измерено наличието на наркотични вещества в конкретния случай - имаме извлечение от паметта на това техническо средство, от което се вижда как се индивидуализира то, като „Drug Test 5000“, виждаме и пробата, по същия начин е индивидуализирано същото и в акта, и в заповедта за прилагане на ПАМ, но с оглед оспорването на това, доколко то може да е валидно, относимо към тази проверка също бихме желали да представим някакви доказателства в тази насока. Да, то е тест, може би не е коректно да се каже, че е техническо средство, но това не означава, че резултатите, които са удостоверени при неговото използване от длъжностни лица не могат да бъдат зачетени само по тази причина. Във връзка с по късно наведените доводи в тази насока моля делото да бъде отложено и да ни бъде дадена възможност да представим тези доказателства.

 Адв. М.Смятам, че е недопустимо искането на този етап. Аз казвам, че няма представени доказателства, че лицето, съставило акта Т. М. е на тази длъжност към този момент. По отношение на издателя на заповедта не оспорваме, само за актосъставителя. Според цитираната заповед на Министъра на вътрешните работи те са оправомощени, възложено им е, но няма доказателства, че това лице заема такава длъжност, въобще, че работи в тази система на МВР.

 След като съобрази становището на страните, съдът намира, че не са налице основания за възобновяване на съдебното дирене, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Оставя без уважение искането за възобновяване на съдебното дирене.

 Юриск. С.: Лицето, установено като водач на собствения си автомобил в това време се е намирало в състояние, което е недопустимо да бъде водач, защото е било под въздействието на наркотични вещества, което е доказано, както с резултатите от драг тест така и със собствените му признания. Той не е пожелал да бъде изследван допълнително, каквато възможност му е предоставена, включително и като е заведен да даде проба в ЦСМП – гр. Нови пазар, с което сам се е лишил от възможността да се установи фактическа обстановка, различна от установената. В настоящото административно производство - съставените актове и другите писмени доказателства, които са приложени по преписката са годни да удостоверят фактите, за които става дума в обстоятелствената част на процесната заповед, а това е, че лицето наистина е било под въздействието на наркотични вещества. Дори да приемем, че все още не е влязла в сила заповедта за поправка на очевидна фактическа грешка, макар че тези заповеди всички са с предварително изпълнение, пак едното вещество „канабис“, което се повтаря и в първоначалната заповед и в поправеното й съдържание е достатъчно само по себе си, е основание материално правно, за издаване на заповед, като процесната. Тя е целесъобразна, защото най-важната цел на този закон е да не се допуска водачи в такова състояние да управляват МПС, защото те са най-големия риск за останалите участници в движението. Срокът, за който е наложена санкцията „прекратяване на регистрацията“, видно от диспозитива на заповедта е 6 месеца, считано от момента, в който са отнети табелите и свидетелството, това е станало с акта и това е минималния срок на действие на ПАМ, т.е. органът дори не си е позволил да наложи по-голямо наказание, макар че законът го позволява. Считам, че длъжностните лица, участвали в проверката още от самото начало при установяване на нарушенията, така и издателя на принудителната мярка са компетентни, не са допуснати съществени нарушения, които да направят невъзможна преценка за какво точно е издадена процесната заповед, какъв е нейния правен ефект и колко време ще действа, поради което жалбата е неоснователна. Съобразно изхода  на делото моля да ни бъдат присъдени разноски.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в 10:35ч.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 Административен съдия:

                                                                         Секретар: